„EURO 6“ REIKALAVIMUS ATITINKANTYS VARIKLIAI IR SELEKTYVIOJI KATALITINĖ REDUKCIJA: KĄ TURITE ŽINOTI?
Paaiškiname, ką emisijas ribojantys „Euro 6“ teisės aktai reiškia mūsų automobiliams, jų vairuotojams ir aplinkai.

„EURO 6“ – KAS TAI?
„Euro 6“ standartai – tai Europos teisės aktai, kuriais siekiama didinti automobilių saugumą aplinkai, ribojant jų išmetamų teršalų kiekius. Šie teisės aktai riboja automobilių išmetamų azoto oksido (NOx) ir angliavandenilių dujų kiekį, tenkantį vienam nuvažiuotam kilometrui.

„Euro 6“ teisės aktuose nustatyti apribojimai benzininiams ir dyzeliniams varikliams skiriasi. Dyzeliniams varikliams nustatytas leistinas NOx emisijos lygis sumažintas iki 80 mg/km (nuo 180 mg/km), o leistinas angliavandenilių dujų emisijos lygis sumažintas iki 170 mg/km (nuo 230 mg/km). Benzininiams varikliams nustatytas leistinas NOx emisijos lygis liko nepakeistas, t. y., 60 mg/km, o angliavandenilių dujų – 100 mg/km.

Kaip ir kiti automobilių gamintojai, „Mazda“ yra teisiškai įpareigotas užtikrinti atitiktį šiems naujiesiems reikalavimams iki nurodytų terminų:

  • Nuo 2015 m. sausio 1 d. visi naujai pagaminti automobiliai turi atitikti „Euro 6“ standartus. Ši sąlyga taikoma ir naujai į rinką įvestiems modeliams.
  • Prekyboje esančių automobilių atitiktis „Euro 6“ reikalavimams turi būti užtikrinta iki 2015 m. rugsėjo 1 d., bet:
  • prekyboje esančiais automobiliais, kurie pagaminti ir iš gamyklos išsiųsti iki 2015 m. birželio 1 d. , gali būti prekiaujama iki 2016 m. rugsėjo 1 d. Vis dėlto, tokiais atvejais gamintojas turi prašyti leidimo taikyti leidžiančią nukrypti nuostatą.