„MAZDA“ AUTOMOBILIŲ GARANTIJA

VISIŠKAI RAMYBEI

„Mazda“ automobiliai garsėja kokybe ir patikimumu, tačiau nepasikliaukite vien mūsų reputacija – tai garantuojame suteikdami ir visapusišką 6 metų naujo automobilio garantiją. Kam ji taikoma? Ši garantija jus apsaugos nuo netikėtų bet kurio svarbaus komponento remonto išlaidų.

Model Range R1

6 METŲ NAUJO „MAZDA“ AUTOMOBILIO GARANTIJA

Kokybė – tai pažadas, kurio įsipareigojame laikytis. Būtent todėl pratęsėme savo naujų automobilių garantiją iki 6 metų arba 150 000 kilometrų. Žinodami, kad esate visiškai apsaugoti nuo netikėtumų, galėsite labiau mėgautis maloniu vairavimu.

900X900 New Promo R

„MAZDA“ NAUJŲ AUTOMOBILIŲ GARANTIJOS

Mes esame įsitikinę išskirtine mūsų automobilių kokybe, tačiau dėl jūsų ramybės visiems savo automobiliams suteikiame visapusišką garantiją. Taigi, jei kas nors nutiktų, turėsime galimybę tai ištaisyti ir padėti jums tęsti kelionę.

 • Kiekvienam naujam „Mazda“ automobiliui taikoma 6 metų (150 000 km) garantija. Jei, mažai tikėtinu atveju, prireiktų remonto, pirmuosius kelerius metus jis būtų atliekamas pritaikius garantiją. Tikslesnė informacija pateikiama garantijos informaciniame buklete, tačiau būkite tikri, kad prireikus pagelbėsime.

  Svarbiausi reikalavimai siekiant nepažeisti garantijos taisyklių – reguliariai nurodytais intervalais oficialiuose „Mazda“ servisuose atliekama techninė priežiūra ir nepažeidžiamos automobilio eksploatacijos taisyklės. Pastarosios pateikiamos spausdintame naudotojo vadove. Naujo automobilio savininkui skirtas instrukcijas taip pat galima atsisiųsti įsidiegus „MyMazda“ programėlę.

 • „Mazda“ primena, kad originaliems „Mazda“ priedams, įrengtiems „Mazda“ atstovo prieš pirmą kartą pristatant įsigytą automobilį ar pristatymo metu, taikoma tokia pat naujo automobilio garantija kaip ir pačiam automobiliui. Tikslesnė informacija pateikiama garantijos informaciniame buklete.

 • „Mazda“ dažų garantija ir paviršiaus dažų garantija taikoma jūsų automobiliui 3 metus, nepriklausomai nuo ridos. Trejų metų laikotarpiu bet kokie gamykliniai dažymo defektai bus ištaisyti įgalioto ir „Mazda“ patvirtinto autoserviso.

  Garantija negalioja dažų pažeidimams arba korozijai atsiradus dėl pašalinių faktorių, kurie nėra „Mazda“ atsakomybė. Tai gali būti ilgalaikis rūgštaus lietaus poveikis, gamtos stichijų (krūšos, uragano, žaibo išlydžio ar potvynio) sukelti padariniai. Taip pat garantija netaikoma ant išorinių paviršių patekus agresyviems natūralios ar dirbtinės kilmės cheminiams junginiams.

 • Garantija dėl rūdžių sukeliamos kėbulo metalo perforacijos taikoma pirmuosius 12 metų, nepriklausomai nuo ridos.

 • „MAZDA EUROPE SERVICE“ PASLAUGA: ESAME PASIRUOŠĘ JUMS PADĖTI

  Jei reikia pagalbos dėl automobilio, pavyzdžiui, pervežti sugedusį automobilį ar paimti jį iš namų, esame pasiruošę jums padėti. „Mazda Europe Service“ (MES) paslauga teikiama visą parą, 365 dienas per metus daugiau nei 40-yje Europos šalių.
  MES paslauga – tai plataus masto programa, apimanti įvairius jus galinčius ištikti incidentus, pagal kurią klientams teikiama pagalba įvairiose situacijose.

   

  KODĖL VERTA PIRKTI AUTOMOBILĮ SU GARANTIJA?

  Naujo automobilio garantija leidžia nurodytą laikotarpį išvengti neplanuotų remonto išlaidų. Pagal garantijos sąlygas reguliariai atliekant techninę priežiūrą patvirtintuose „Mazda“ servisuose automobilio būklė bus nepriekaištinga.

   

  1. MAZDA PAGALBOS ĮSKAIČIUOTŲ NAUDŲ APIMTIS

  A. INCIDENTAI

  MAZDA ASSISTANCE paslauga teikiama tada, kai Estijoje, Latvijoje ar Lietuvoje esančiame automobilių gamintojo „Mazda“ patvirtintame salone įsigytas ar prižiūrimas automobilis negali būti naudojamas dėl:

  mechaninio ar elektros sistemos gedimo;

  vairuotojo klaidos, pavyzdžiui:
  - užmiršus įpilti degalų, įpylus netinkamos rūšies ar užterštų degalų ir kt.,
  - užrakinus automobilio raktus automobilyje, pametus ar sulaužius automobilio raktus ir kt.,
  - pradūrus padangą;

  eismo įvykio, taip pat kai dėl sniego tęsti kelionės automobiliu neįmanoma;

  automobilio vagystės, mėginimo pavogti automobilį ir vandalizmo atveju (teikiamos ribotos apimties paslaugos, daugiau informacijos rasite E1 punkte);

  to, kad pradėjo žybčioti raudona įspėjamoji lemputė: vadovaukitės naudotojo instrukcijoje pateiktomis rekomendacijomis (t. y. išsiaiškinkite, ar automobiliu galima važiuoti iki artimiausio serviso);

  saugos komponentų defektų, pavyzdžiui, užsikirtusio saugos diržo, žibintų gedimo, kai vykti į artimiausią autoservisą tokiu automobiliu būtų neteisėta ar nesaugu.

   

  Automobilis pripažįstamas negalimu naudoti, jei juo neįmanoma nuvažiuoti į autoservisą.

  Jei vairuotojas pats atvyksta į autoservisą, automobilis pripažįstamas galimu naudoti. Tokiu atveju vairuotojas neturi teisės pasinaudoti programos paslaugomis.

  Jei nenustatytas ridos apribojimas, paslauga teikiama „Mazda“ automobilio savininkui, kurio automobilis tapo negalimu naudoti namuose (pavyzdžiui, kliento garaže).

   

  B. AUTOMOBILIAI, KURIEMS TAIKOMA PASLAUGA

  „Mazda“ transporto priemonės parduodamos kaip nauji automobiliai registruoti Suomijoje ir Baltijos šalyse oficialaus „Mazda“ atstovo.

  Pradedant nuo 2021 kovo 03 d.:

  Pirmoji transporto priemonės registracija iki 2018 12 31
  3 metai nuo pirmosios registracijos dienos iki 2018 12 31
  1 metai nuo techninės priežiūros dienos (techninės priežiūros dienos iki 10 metų po transporto priemonės pirmosios registracijos datos).

  Transporto priemonės pirmoji registracija po 2019-01-01
  1 metai nuo pirmosios registracijos dienos po 2019-01-01
  1 metai nuo techninės priežiūros dienos (techninės priežiūros dienos iki 10 metų po transporto priemonės pirmosios registracijos datos).

   

  Paslaugos teikimo sąlygos:
  o Paslauga teikiama automobilių gamintojo MAZDA patvirtintuose techninės priežiūros centruose.
  o Teikiant paslaugą, atliekami išsamūs remonto ir techninės priežiūros darbai, užtikrinantys tinkamą automobilio techninę būklę.

  Priekabos ir priekabiniai nameliai. Sugedus „Mazda“ automobiliui ir prireikus jį pervežti į autoservisą, į paslaugos kainą taip pat įeina priekabos ar priekabinio namelio pervežimo išlaidos.

  Be gamintojo leidimo perdarytiems „Mazda“ automobiliams paslauga netaikoma.

  Nuomojamiems, taksi, policijos, oficialiems medicinos pagalbos, gaisrinės, vairavimo mokyklų, pašto ir krovininiams automobiliams, taip pat bandomiesiems važiavimams naudojamiems automobiliams taikomos tik remonto įvykio vietoje, vilkimo ir pagalbos kelyje paslaugos.

   

  C. GAVĖJAI
  Vairuotojas ir keleiviai

   

  D. GEOGRAFINĖ PASLAUGOS TERITORIJA

  Paslaugos teikiamos šiose Europos šalyse:

  Andoroje, Austrijoje, Belgijoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje, Bulgarijoje, Kanarų salose, Kretoje, Kroatijoje, Kipre (tik Graikijai priklausančioje teritorijoje), Čekijos Respublikoje, Danijoje, Estijoje, Farerų salose, Suomijoje, Prancūzijoje (taip pat ir užjūrio teritorijose), Vokietijoje, Gibraltare, Graikijoje, Vengrijoje, Islandijoje, Airijoje, Italijoje, Latvijoje, Lichtenšteine, Lietuvoje, Liuksemburge, Makedonijoje, Maltoje, Monake, Nyderlanduose, Norvegijoje, Lenkijoje, Portugalijoje, San Marino Respublikoje, Rumunijoje, Serbijoje, Slovakijoje, Slovėnijoje, Ispanijoje (taip pat ir Balearų salose ir Kanarų salose), Švedijoje, Šveicarijoje, Turkijoje (tik Europos žemyno dalyje), Jungtinėje Karalystėje (taip pat ir JK priklausančias salas, esančias Europos jūrose), Vatikano mieste.

  Paslaugos teikiamos atsižvelgus į atitinkamų paslaugų (ypač nakvynės, automobilių nuomos ir kelionės traukiniais paslaugų) prieinamumą konkrečioje šalyje.


  E. IŠIMTYS

  Įmonė MAZDA neteikia pagalbos ir neatlygina patirtų išlaidų toliau nurodytais atvejais:

  1. Kai „Mazda“ automobilis yra naudojamas nuomai ar kaip taksi, taip pat policijos, medicinos pagalbos, gaisrinės, vairavimo mokyklų, pašto ir krovininis automobilis, bandomiesiems važiavimams skirtas automobilis: tokiu atveju savininkui neteikiamos pakaitinio automobilio nuomos, kelionės bilietų, viešbučio ir remontuoti vežamo automobilio paėmimo paslaugos.
  2. Kai „Mazda“ automobilis naudojamas lenktynėse, raliuose, greičio ar veikimo trukmės bandymuose, praktiniuose bandymuose ir ne oficialiuose keliuose.
  3. Neteikiama pagalba ir tada, kai įvykį lėmė invazija, teroristų išpuolis, užsienio priešų veiksmai, pilietinis karas, riaušės, maištas, sukilimas, kariniai veiksmai ar valdžios užgrobimas, masinės politinės demonstracijos, plėšikavimas, automobilio naudojimas kariniais tikslais, žemės drebėjimas, ekstremalios oro sąlygos, atmosferiniai reiškiniai, pandemija, branduolinės energetikos reiškiniai ar radiacija, išskiriama dirbtinai greitinant daleles.
  4. Jei automobilis sugedo dėl savininko tyčia padarytos žalos ar vandalizmo arba dėl to, kad savininkas dalyvavo vykdant nusikalstamą veiklą ar pažeidimą.
  5. Klientui patyrus žalą dėl šalies, kurioje teikiama pagalba, valdžios institucijų įsikišimo arba dėl nenumatytų aplinkybių.
  6. Jei buvo sugadintas, prarastas ar sunaikintas bet koks turtas arba jei buvo patirta su tuo susijusių nuostolių ar išlaidų.
  7. Įvykus eismo įvykiui ar patyrus sužalojimų dėl tyčinio šalies, kurioje klientas yra, įstatymų nesilaikymo arba dalyvavimo vietos institucijų draudžiamojoje veikloje.
  8. Patyrus žalą dėl automobilio naudojimo nesilaikant naudotojo instrukcijoje pateiktų rekomendacijų.
  9. Patyrus išlaidų ir (arba) nuostolių dėl turto sugadinimo, kurį lėmė automobilio gedimas.
  10. Jei automobilis yra techniškai netvarkingas arba jei jo techninės priežiūros darbai buvo atliekami ne automobilių gamintojo MAZDA patvirtintame autoservise ar remonto dirbtuvėse pagal gamintojo rekomendacijas.
  11. Patyrus bet kokių išlaidų, kurių klientas būtų patyręs, net jei automobilis nebūtų sugedęs, pavyzdžiui, maisto, nakvynės, taksi, degalų ar kelių mokesčių išlaidų.
  12. Jei reikia suteikti bet kokią paslaugą, kuri nėra patvirtinta „MAZDA Assistance“ paslaugų paketo paslauga.
  13. Jei viena ar kelios paslaugos nėra reikalingos, įmonė MAZDA neišmoka jokių kompensacijų ir neteikia jokių paslaugų kaip kompensacijos.
  14. Jei sugedusį automobilį į Estiją, Latviją ar Lietuvą importavo arba pardavė ne įmonės MAZDA įgaliotas pardavėjas.
  15. Jei automobilis, dėl kurio kreipėsi klientas, neatitinka paslaugų teikimo sąlygų.

   


  2. Į „MAZDA ASSISTANCE“ PASLAUGŲ PAKETĄ ĮTRAUKTOS PASLAUGOS


  MAZDA ASSISTANCE paslaugų paketas – tai plataus masto programa, apimanti įvairius jus galinčius ištikti incidentus ir pagal kurią klientams teikiama pagalba įvairiose situacijose. Toliau išvardijamos įvairios siūlomos paslaugos. Galimybė jas pasirinkti priklauso nuo konkrečios situacijos ir gedimo, dėl kurio klientui reikalinga pagalba.


  A. PIRMOSIOS DIENOS PASLAUGOS

  A1. Pagalba kelyje ir namuose

  Bazinė pagalba ir remonto darbai, atliekami kelyje ar kliento namuose

   

  A2. Vilkimas

  Taisyklės
  Jei automobilio pataisyti kelyje neįmanoma, jis nuvežamas į artimiausią automobilių gamintojo „Mazda“ patvirtintą autoservisą.

  Į „Mazda Assistance“ paslaugų paketą neįeina žalos atlyginimas, kurią gali patirti klientas dėl galimos pervežamame automobilyje palikto bagažo, asmeninių daiktų ar priedų vagystės arba sugadinimo.


  A3. Saugojimas ar laikymas automobilių aikštelėje

  Taisyklės
  Jei automobilį reikia pervežti, bet artimiausias automobilių gamintojo „Mazda“ patvirtintas autoservisas yra uždarytas, automobilis paprastai nuvežamas į saugią automobilių stovėjimo aikštelę. Automobilis pristatomas remontuoti iš karto, kai tik atsidaro autoservisas arba kitą darbo dieną.

   

  B. PAPILDOMOS PASLAUGOS

  Jei automobilis negali būti suremontuotas tą pačią dieną, klientui ir visiems su juo keliaujantiems asmenims pasiūloma VIENA iš šių paslaugų:
  - Galimybė tęsti kelionę išnuomotu pakaitiniu automobiliu
  - Galimybė tęsti kelionę kitomis transporto priemonėmis (traukiniu ar lėktuvu)
  - Nakvynė viešbutyje

   


  B1. Galimybė tęsti kelionę IŠNUOMOTU PAKAITINIU AUTOMOBILIU

  Taisyklės
  Jei automobilis negali būti suremontuotas tą pačią dieną ir klientas pageidauja tęsti kelionę pakaitiniu automobiliu, MAZDA ASSISTANCE pagalbos centras remonto laikotarpiui pasiūlo išnuomotą atitinkamo tipo automobilį. Pakaitinis automobilis suteikiamas ne ilgesniam nei 5 kalendorinių dienų laikotarpiui.

   

  B2. Galimybė tęsti kelionę KITOMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS

  Taisyklės
  Jei automobilis negali būti suremontuotas tą pačią dieną ir klientas pageidauja tęsti kelionę arba grįžti namo:

  a) klientui užsakoma taksi paslauga, jei atstumas iki kelionės pabaigos taško ar namų yra mažesnis nei 50 km,
  b) klientui nuperkami traukinio bilietai (pirmos klasės), jei kelionės trukmė yra trumpesnė nei 4 valandos,
  c) klientui nuperkami lėktuvo bilietai (ekonominės klasės), jei kelionės trukmė yra ilgesnė nei 4 valandos.

   

  B3. Nakvynė viešbutyje

  Taisyklės
  Jei automobilis negali būti suremontuotas tą pačią dieną ir klientas pageidauja palaukti, kol automobilis bus paruoštas naudoti, „Mazda Assistance“ pagalbos centras užsako klientui nakvynę viešbutyje, jei iki kliento namų likęs atstumas yra bent 50 km. Nakvynė užsakoma bent 3 žvaigždučių viešbutyje ne ilgesniam nei 3 naktų (gimtojoje šalyje) ar 5 naktų (užsienyje) laikotarpiui.
  Nakvynės su pusryčiais kaina vienam asmeniui negali viršyti 76 eurų (su PVM) už naktį.

   

  C. PASLAUGOS, TEIKIAMOS ATLIKUS REMONTĄ

  „Mazda Assistance“ pagalbos centras pasirūpina kliento kelione (į vieną pusę) suremontuotam automobiliui pasiimti:

  a) apmoka kelionę taksi, jei atstumas iki autoserviso yra mažesnis nei 50 km,
  b) nuperka traukinio bilietus (pirmos klasės), jei kelionės trukmė yra trumpesnė nei 4 valandos,
  c) nuperka lėktuvo bilietus (ekonominės klasės), jei kelionės trukmė yra ilgesnė nei 4 valandos.
  d) Taip pat atlyginamos taksi išlaidos į traukinių stotį ar oro uostą.

   

  D. KITOS PASLAUGOS

  D1. Vagystės ir vandalizmo atveju

  SPECIFINĖS SĄLYGOS vagystės atveju:

  Jei kliento automobilis buvo pavogtas, pasirūpinama kliento kelione namo arba pasiūloma galimybė tęsti kelionę:

  a) užsakoma taksi paslauga, jei atstumas iki kelionės pabaigos taško ar namų yra mažesnis nei 50 km,
  b) nuperkami traukinio bilietai (pirmos klasės), jei kelionės trukmė yra trumpesnė nei 4 valandos,
  c) nuperkami lėktuvo bilietai (ekonominės klasės), jei kelionės trukmė yra ilgesnė nei 4 valandos

   

  ARBA

  pasirūpinama kliento nakvyne (ne daugiau kaip 1 nakčiai, nakvynės su pusryčiais kaina vienam asmeniui negali viršyti 76 eurų (su PVM) už naktį).

  Jokios kitos papildomos paslaugos neteikiamos (pvz., pakaitinis automobilis ir kt.).

   

  SPECIFINĖS SĄLYGOS vandalizmo atveju:

  Jei kliento automobilis buvo sudegintas, „MAZDA Assistance“ pagalbos centras suteikia klientui pakaitinį tokios pačios klasės automobilį ne ilgesniam nei 5 kalendorinių dienų laikotarpiui.
  Jokios kitos papildomos paslaugos neteikiamos.

   

  E2. Atsarginių dalių užsakymas

  Jei automobilis sugenda ne registracijos šalyje ir jo buvimo vietoje nėra atsarginių dalių, būtinų automobiliui suremontuoti, klientui teikiama pagalba ieškant ir užsakant atsargines dalis užsienyje, t. y. padengiamos tik atsarginių dalių pristatymo išlaidos. Už atsargines dalis sumoka klientas.

   

  E3. Sugedusio automobilio pervežimas

  „MAZDA Assistance“ pagalbos centras organizuoja užsienyje sugedusio ar eismo įvykyje sugadinto automobilio pervežimą, jei automobilio neįmanoma suremontuoti per 5 darbo dienas.

   


  „MAZDA ASSISTANCE“ PAGALBOS CENTRO TELEFONO NUMERIAI:

  Estija

  800 44 99 (nemokama linija vietiniams skambučiams)
  +372 650 98 94 (skambučiams iš užsienio)

  Latvija

  800 22 11 (nemokama linija vietiniams skambučiams)
  +371 678 18 130 (skambučiams iš užsienio)

  Lietuva

  8 800 24 442 (nemokama linija vietiniams skambučiams)
  +370 5 246 1606 (skambučiams iš užsienio)