PRIVATUMO POLITIKA

PRIVATUMO POLITIKA

PRANEŠIMAS APIE PRIVATUMĄ

„INCHCAPE MOTORS FINLAND“, OY

1. Bendroji informacija

Šiame pranešime apie privatumą paaiškinama, kaip įmonė „Inchcape Motors Finland“, Oy (toliau – mes arba „Inchcape“) tvarko asmens duomenis, kokie asmens duomenys yra renkami, kaip jie yra naudojami ir kam jie yra atskleidžiami, bei kaip duomenų subjektai gali kontroliuoti duomenų tvarkymą. Pranešime apie privatumą taip pat pateikiama informacija apie įmonės „Inchcape“ įsipareigojimus, vykdomus tvarkant asmens duomenis.

Pranešimas apie privatumą galioja visų įmonės „Inchcape“ parduotuvėse, salonuose, interneto svetainėse, kitoje interneto erdvėje ir rinkodaros kanalais siūlomų produktų bei paslaugų (toliau –Produktai ir Paslaugos) atžvilgiu. Šis pranešimas apie privatumą apima visus asmenis, kurių asmens duomenys yra tvarkomi (toliau – duomenų subjektai arba Jūs) ryšium su minėtaisiais Produktais ir Paslaugomis. Šis pranešimas apie privatumą taip pat apima asmenų, atstovaujančių mūsų paslaugų teikėjams ir kitiems išoriniams partneriams, asmens duomenų tvarkymą.

Džiaugiamės galėdami užtikrinti duomenų subjektų privatumo apsaugą ir įsipareigojame saugoti jų asmens duomenis laikydamiesi galiojančių privatumo teisės aktų ir taisyklių, pavyzdžiui, ES bendrojo duomenų apsaugos reglamento (2016/679) (toliau – BDAR) reikalavimų.
Asmens duomenys yra informacija, leidžianti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti asmens tapatybę, kaip tai apibrėžiama BDAR. Asmens duomenų pavyzdžiai: vardas, buvimo vietos duomenys, el. pašto adresas ir gimimo data.

Mūsų interneto svetainėje taip pat gali būti nuorodų į kitų organizacijų interneto svetaines ir paslaugas, kurių mes nekontroliuojame. Prašome atkreipti dėmesį, kad šis pranešimas apie privatumą nėra taikomas tokioms interneto svetainėms, todėl rekomenduojame perskaityti jų pateikiamus pranešimus apie privatumą. Mes neprisiimame atsakomybės už kitose interneto svetainėse pateikiamus ir kitų organizacijų paslaugoms taikomus pranešimus apie privatumą bei tvarką (net jei prieigą prie jų gavote naudodamiesi mūsų pateiktomis nuorodomis) ir pateikiame nuorodas tik Jūsų informavimo ir patogumo tikslais.

 

2. Duomenų valdytojas ir kontaktiniai duomenys

1.1. Duomenų valdytojas:
„Inchcape Motors Finland“, Oy
Įmonės kodas 0900989-6
Adresas: Ansatie 6a B, 01740 Vantaa Finland (Vanta, Suomija)

Įmonė „Inchcape Motors Finland“, Oy priklauso „Inchcape“ PLC, kuri yra pasaulinė platinimo ir mažmeninės prekybos įmonė, veikianti aukščiausios kokybės bei prabangių automobilių sektoriuose. Pagrindinė įmonės „Inchcape“ PLC buveinė yra Londone (Jungtinėje Karalystėje) ir jos akcijomis yra prekiaujama Londono vertybinių popierių biržoje.

 

3. Duomenų tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas

Mes tvarkome tik tuos asmens duomenis, kurie yra svarbūs tikslui, kuriam jie yra renkami ar gaunami, pasiekti bei atliekame duomenų tvarkymą laikydamiesi taikomų įstatymų ir taisyklių. Pagrindiniai asmens duomenų tvarkymo tikslai yra:

 • klientų aptarnavimas ir komunikacija
 • produktų ir paslaugų planavimas bei vystymas
 • klientų pasitenkinimo vertinimas
 • rinkodara, pavyzdžiui, rinkos tyrimai, akcijos ir rinkos analizė, statistinių duomenų kaupimas
 • Jūsų patirties naudojantis mūsų interneto svetaine gerinimas
 • platinimo strategijų planavimas
 • užklausų dėl mūsų Produktų ar Paslaugų vykdymas
 • produktų išėmimas iš rinkos ir techninės priežiūros kampanijos
 • administravimas
 • mūsų įsipareigojimų, susijusių su garantijomis ir atsakomybe už produktus, vykdymas
 • įstatymų ir kitų teisės aktų (pvz., apskaitos ar kitų specifinių teisės aktų) reikalavimų laikymasis ir atskaitomybės įsipareigojimų, pavyzdžiui, pareigos teikti su mokesčiais susijusias ataskaitas, vykdymas
 • sukčiavimo prevencija

Teisiniai duomenų tvarkymo pagrindai yra sutarties vykdymas arba su mumis ketinamos sudaryti sutarties rengimas ir teisėti įmonės „Inchcape“ interesai.

Tvarkant asmens duomenis pagal galiojančių įstatymų reikalavimus ir (arba) vykdant taikomus įstatymus bei teisės aktus ir (arba) vykdant įsipareigojimus, susijusius su garantija bei atsakomybe už produktus, ir (arba) atskaitomybės įsipareigojimus, teisinis įsipareigojimas yra duomenų tvarkymo pagrindas.

Teisėti interesai apima Produktų ir Paslaugų administravimą bei kūrimą ir operacijas, kurios yra būtinos užklausoms dėl mūsų Produktų ir Paslaugų vykdyti.

Kai asmens duomenys yra naudojami tiesioginei rinkodarai, vykdomai elektroninėmis priemonėmis (pavyzdžiui, susisiekiant su klientais el. paštu), rinkodara yra vykdoma remiantis Jūsų sutikimu (pasirinkimu), kurį bet kada galite atšaukti. Jūs turite teisę nesutikti, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi tokios rinkodaros tikslais. Tai galite padaryti ir iš anksto.

Mes nerenkame neskelbtinų asmens duomenų, tačiau duomenų subjektai gali juos pateikti savo noru. Tokiais atvejais juos tvarkome sutikimo pagrindu. Kai asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu, Jūs galite bet kada atšaukti savo sutikimą dėl tolimesnio Jūsų asmens duomenų tvarkymo. Žr. toliau pateikiamus nurodymus (Rights of the data subjects ). Įsipareigojame vykdyti tokius prašymus, jei nėra kitų teisėtų duomenų tvarkymo pagrindų.

 

4. Tvarkomi asmens duomenys ir informacijos šaltiniai

Mes renkame ir tvarkome tik tokius asmens duomenis, kurie yra svarbūs ir būtini šiame pranešime dėl privatumo nurodytiems tikslams įgyvendinti.

Mes renkame toliau nurodytų kategorijų duomenis:

1. Kontaktinė informacija - Vardas, pavardė, kontaktinė informacija, 
gimimo data ir pageidaujama kalba.

2. Informacija apie asmens tapatybę - Asmens kodas

3. Sutarčių su klientais duomenys ir finansiniai duomenys: Sąskaitų numeriai, įsiskolinimų sumos, 
garantijų duomenys

4. Informacija apie transporto priemones arba kitus susijusius produktus ar paslaugas : Transporto priemonės identifikavimo ir registracijos numeris.

5. Duomenys, susiję su įmonės ir klientų santykiais : Kliento tipas (privatus, įmonė), kliento darbdavys (finansinės nuomos tikslais), atsiliepimai, skundai ir kita komunikacija su klientu

6. Rinkodaros duomenys - Kontaktiniai duomenys ir pageidaujamos rinkodaros priemonės, renginiai, konkursai ir apklausos, su rinkodara susiję sutikimai bei draudimai.

7. Elektroniniai identifikavimo duomenys ir prietaisų duomenys: Slapukų duomenys, paieškų duomenys, 
operacinės sistemos, serverių ir domenų, naršymo interneto svetainėse duomenys, bendrieji duomenys apie buvimo vietą, remiantis IP adresu, arba Jūsų mobiliojo prietaiso fiksuojami buvimo vietos duomenys.

8. Savo noru pateikiami duomenys - Kiti asmens duomenys, kuriuos pateikia duomenų subjektai (pavyzdžiui, norai ir pageidavimai).

 

Mes renkame informaciją iš šių šaltinių:

 • Jūsų pateikiamą informaciją, pvz., kai susisiekiate su mumis, apsilankote pas mus, naudojatės mūsų Produktais arba Paslaugomis (įskaitant interneto paslaugas ir socialinės žiniasklaidos priemones) ar dalyvaujate mūsų rinkodaroje
 • Automatiškai renkama informacija, kai naudojatės mūsų Produktais ir Paslaugomis, pvz., kai naudojatės mūsų interneto paslaugomis ir lankotės mūsų interneto svetainėse.
 • Informacija, gaunama iš mūsų pardavėjų, pavyzdžiui, sutarčių su klientais ir kitomis trečiosiomis šalimis (pavyzdžiui, transporto priemonių registravimo tarnybomis, kitais viešaisiais ir privačiaisiais registrais bei trečiųjų šalių paslaugų teikėjais) duomenys (pvz., interneto svetainės priežiūrai vykdyti).

 

AUTOMOBILYJE KAUPIAMŲ DUOMENŲ RINKIMAS IR TVARKYMAS

Vairuotojo saugomi duomenys
Visus duomenis, kuriuos automobilio kompiuteryje išsaugojo vairuotojas, pavyzdžiui, kontaktus telefonų knygelėje, kelionės tikslo duomenis ar pamėgtas vietas navigacijos sistemoje, paprastai gali ištrinti pats vairuotojas.


Automobilyje kaupiamų duomenų tvarkymas
Jūsų automobilyje sumontuoti elektroniniai valdymo blokai. Valdymo blokai tvarko duomenis, kuriuos siunčia automobilyje įtaisyti jutikliai ar kuriuos generuoja patys blokai, taip pat kurie yra perduodami tarp skirtingų blokų. Vieni valdymo blokai yra būtini saugiam jūsų automobilio veikimui užtikrinti, kiti – teikia pagalbą vairuojant (vairuotojui skirtos pagalbinės sistemos), dar kiti – užtikrina komfortą ir leidžia naudotis informacijos ir pramogų sistemomis.
Toliau pateikėme bendro pobūdžio informaciją apie automobilyje kaupiamų duomenų tvarkymą. Papildomos informacijos apie konkrečias renkamų, saugomų ir trečiosioms šalims perduodamų jūsų automobilyje kaupiamų duomenų rūšis, taip pat jų tvarkymo tikslus rasite atitinkamos sistemos naudojimo instrukcijos skiltyje „Duomenų apsauga“ bei konkrečios funkcijos aprašyme. Šią informaciją taip pat galite rasti internete ir, priklausomai nuo automobilio įrangos lygio, automobilio kompiuteryje.

Asmeninė nuoroda
Kiekvienam automobiliui suteikiamas unikalus automobilio identifikavimo numeris. Naudojant šį automobilio identifikavimo numerį, galima nustatyti esamą ir buvusį automobilio savininką. Automobilį su savininku ar vairuotoju taip pat galima susieti naudojant kitus duomenis, pavyzdžiui, automobilio registracijos numerį.
Dėl šių priežasčių valdymo įrangos generuojami ar tvarkomi duomenys kai kuriais atvejais gali būti laikomi asmens duomenimis. Priklausomai nuo turimų automobilio duomenų, galima spręsti apie jūsų vairavimo stilių, buvimo vietą, maršrutą arba naudojimosi automobiliu įpročius.


Jūsų teisės, susijusios su duomenų apsauga
Galiojantys duomenų apsaugos įstatymai jums suteikia tam tikras teises, kuriomis galite pasinaudoti santykiuose su jūsų asmens duomenis tvarkančiomis įmonėmis.
Jūs turite teisę iš gamintojo ir trečiųjų šalių (pvz., avarinių tarnybų ar autoservisų, su kuriais sudarytos paslaugų teikimo sutartys, taip pat interneto paslaugų teikėjų) nemokamai gauti išsamią informaciją apie jūsų asmens duomenų saugojimą. Jūs turite teisę reikalauti informacijos apie konkrečias saugomų asmens duomenų rūšis, duomenų saugojimo tikslus ir šaltinius. Jūsų teisė būti informuotiems taip pat apima teisę į duomenų perdavimą kitiems subjektams.
Prireikus, duomenys, kurie yra saugomi tik automobilio kompiuteryje, už nustatytą mokestį gali būti nuskaitomi pasitelkus profesionalų pagalbą, pavyzdžiui, autoservise.

 

Teisiniai reikalavimai, susiję su duomenų atskleidimu
Remiantis taikomais teisiniais reikalavimais, gamintojai paprastai yra įpareigoti atskirais atvejais atskleisti jų saugomus duomenis valstybinėms institucijoms (pvz., kai atliekamas nusikaltimo tyrimas).
Remiantis galiojančiais įstatymais, valstybinės institucijos taip pat turi teisę atskirais atvejais nuskaityti automobilio kompiuteryje išsaugotus duomenis. Pavyzdžiui, įvykus nelaimei, gali būti nuskaitoma oro pagalvių valdymo bloko informacija, kuri gali padėti išsiaiškinti įvykio aplinkybes.

Gamintojai taip pat privalo kaupti ir Europos Komisijai perduoti 2021-01-01 ar vėliau įregistruotų transporto priemonių identifikavimo numerius (VIN) ir realiuosius duomenis. Duomenis netiesiogiai (per įgaliotuosius pardavėjus ar autoservisus) renka automobilių gamintojas, t. y. „Mazda Motor Corporation“. Duomenys renkami kaskart, kai automobilis pateikiamas priežiūros ar remonto, taip pat kitokio pobūdžio darbams atlikti. Duomenys nuskaitomi naudojant automobilio diagnostikos sistemos (OBD) nuoseklųjį prievadą ir išsaugomi atminties kortelėje (MC).

Realieji duomenys yra:
• Lengvųjų automobilių ir lengvųjų komercinių transporto priemonių, varomų vidaus degimo varikliais, taip pat iš išorės įkraunamų hibridinių elektra varomų transporto priemonių
o Visas sunaudotas degalų kiekis (per visą transporto priemonės eksploatavimo laiką)
o Visas nuvažiuotas atstumas (per visą transporto priemonės eksploatavimo laiką)

• Iš išorės įkraunamų hibridinių elektra varomų transporto priemonių
o Visas sunaudotas degalų kiekis (per visą transporto priemonės eksploatavimo laiką)
o Visas nuvažiuotas atstumas (per visą transporto priemonės eksploatavimo laiką)
o Visas įkrovos naudojimo režimo sąlygomis sunaudotas degalų kiekis (per visą transporto priemonės eksploatavimo laiką)
o Visas vairuotojo pasirenkamo įkrovos didinimo režimo sąlygomis sunaudotas degalų kiekis (per visą transporto priemonės eksploatavimo laiką)
o Visas įkrovos naudojimo režimo sąlygomis išjungus variklį nuvažiuotas atstumas (per visą transporto priemonės eksploatavimo laiką)
o Visas įkrovos naudojimo režimo sąlygomis įjungus variklį nuvažiuotas atstumas (per visą transporto priemonės eksploatavimo laiką)
o Visas vairuotojo pasirenkamo įkrovos didinimo režimo sąlygomis nuvažiuotas atstumas (per visą transporto priemonės eksploatavimo laiką)
o Visa iš tinklo į bateriją perduota energija (per visą transporto priemonės eksploatavimo laiką)

Tvarkyti šiuos duomenis yra būtina siekiant vykdyti teisinius įsipareigojimus pagal BDAR 6 str. 1 d. c) punktą ir naujausios redakcijos Komisijos įgyvendinimo reglamento 2021/292 9 str.

 

Kaip transporto priemonės savininkas turite galimybę bet kuriuo metu atsisakyti rinkti šiuos duomenis, kad jie būtų perduoti Europos Komisijai.
Savo atsisakymą galite pateikti mums el. paštu info@mazda.fi. Nurodykite savo vardą ir pavardę bei VIN numerį, kad galėtume tinkamai apdoroti jūsų atsisakymą.


Automobilio eksploatavimo duomenys
Valdymo blokai tvarko automobilio eksploatavimo duomenis.
Tai apima, pavyzdžiui:
• Automobilio būsenos informaciją (pvz., greitis, lėtėjimas, šoninis pagreitis, vairo pasukimai per minutę, užsegtas saugos diržas),
• Informaciją apie aplinkos sąlygas (pvz., temperatūra, lietaus jutiklių, atstumo jutiklių duomenys).
Šie duomenys paprastai yra nepastovūs ir nėra saugomi ilgiau nei faktiškai naudojamasi automobiliu. Be to, jie paprastai tvarkomi tik automobilio kompiuteryje. Valdymo blokai dažnai turi duomenų laikmenas. Jose laikinai arba nuolat saugoma informacija apie automobilio būklę, komponentų nusidėvėjimą, techninės priežiūros poreikį, techninius įvykius ir gedimus.


Priklausomai nuo turimos techninės įrangos, saugomi šie duomenys:
• Sistemų komponentų eksploatacinė būklė (pvz., skysčių lygis bakeliuose, padangų slėgis, baterijos įkrovos lygis),
• Svarbių sistemų komponentų (pvz., žibintų, stabdžių) gedimai ir trūkumai,
• Sistemų reagavimas specifinėse situacijose (pvz., oro pagalvių, stabilumo kontrolės sistemų aktyvavimas),
• Informacija apie incidentus, kurių metu apgadinamas automobilis,
• Elektriniuose automobiliuose – aukštos įtampos baterijos įkrovos lygis, apskaičiuotasis galimas nuvažiuoti atstumas.

Ypatingais atvejais (pvz., automobilio kompiuteriui nustačius gedimą), gali prireikti išsaugoti duomenis, kurie kitu atveju nebūtų saugomi.
Jums naudojantis remonto, techninės priežiūros ar kitomis paslaugomis, išsaugoti eksploatavimo duomenys gali būti nuskaitomi ir, prireikus, susiejami su automobilio identifikavimo numeriu. Automobilio kompiuteryje saugomus duomenis gali nuskaityti automobilių priežiūros tinklo (pvz., autoserviso, gamintojo) darbuotojai arba trečiosios šalys (pvz., avarinės tarnybos). Tai taip pat taikoma ir garantijos bei kokybės užtikrinimo priemonių taikymo atvejais.
Duomenys paprastai nuskaitomi naudojant įstatymais numatytos automobilio diagnostikos sistemos (OBD) prievadą. Eksploatavimo duomenų ataskaitoje atsispindi techninė automobilio ar atskirų komponentų būklė. Ši ataskaita padeda atlikti gedimų diagnostiką, užtikrinti garantinių įsipareigojimų vykdymą ir gerinti kokybę.


Šie duomenys, o ypač pirmiau aprašyti realieji duomenys ir informacija apie komponentų nusidėvėjimą, techninius incidentus, operacines klaidas ir kitus gedimus, perduodami gamintojui kartu su automobilio identifikavimo numeriu kaskart, kai apsilankote įgaliotojo pardavėjo ar remonto paslaugų teikėjo autoservise, siekiant gerinti gaminių kokybę.

Gamintojas prisiima atsakomybę už trūkumų turinčius gaminius. Gamintojas naudoja automobilių eksploatavimo duomenis šiuo tikslu, pavyzdžiui, norėdamas išimti trūkumų turinčius automobilius iš rinkos. Šie duomenys taip pat gali būti naudojami norint patikrinti klientui suteiktą garantiją ir garantinius įsipareigojimus. Duomenys tvarkomi remiantis BDAR 6 str. 1 d. f) punktu, siekiant užtikrinti teisėtą gamintojo interesą siekti pirmiau nustatytų tikslų, o gaminių išėmimo iš rinkos atveju tvarkyti duomenis yra būtina siekiant vykdyti teisinius įsipareigojimus pagal BDAR 6 str. 1 d. c) punktą.

Jums paprašius, automobilio priežiūros paslaugas teikianti įmonė, atliekanti automobilio remonto ar priežiūros darbus, gali perkrauti jūsų automobilyje įtaisytas duomenų laikmenas, kuriose saugoma informacija apie gedimus.

Komforto, informacijos ir pramogų funkcijos
Jūs galite bet kada išsaugoti ir keisti komforto sistemų nuostatas ir asmenines parinktis.
Priklausomai nuo turimos įrangos, tai reiškia, kad galite, pavyzdžiui:
• Sureguliuoti ir išsaugoti sėdynės ir vairo padėtį,
• Išsaugoti važiuoklės ir klimato kontrolės sistemų nuostatas,
• Išsaugoti asmenines salono apšvietimo parinktis.
Tiek, kiek tai leidžia konkreti automobilyje įtaisyta įranga, galite įvesti ir išsaugoti duomenis informacijos ir pramogų sistemose.
Priklausomai nuo turimos įrangos, tai reiškia, kad galite, pavyzdžiui:
• Išsaugoti ir peržiūrėti multimedijos sistemos duomenis, pavyzdžiui, muziką, kino filmus ar nuotraukas,
• Išsaugoti adresų knygelės duomenis ir juos naudoti integruotoje laisvų rankų sistemoje arba integruotoje navigacijos sistemoje,
• Įvesti kelionės tikslą navigacijos sistemoje,
• Išsaugoti interneto paslaugų duomenis.

Šie komforto, informacijos ir pramogų sistemų duomenys gali būti saugomi automobilio kompiuteryje arba mobiliajame prietaise, kurį susiejote su automobilio kompiuteriu (pvz., išmaniajame telefone, USB atmintuke ar MP3 grotuve). Jei duomenis įvedėte patys, juos galite bet kada ištrinti.
Šie duomenys persiunčiami tik jūsų prašymu, ypač tada, kai naudojatės interneto paslaugomis, atsižvelgus į jūsų pasirinktas nuostatas.

Išmaniojo telefono susiejimas (pvz., mobiliosios programėlės „Android Auto“ ir „Apple CarPlay“)

Jei jūsų automobilyje yra atitinkama įranga, galite su juo susieti savo išmanųjį telefoną ar kitą mobilųjį prietaisą ir jį valdyti automobilyje integruotais valdikliais. Išmaniajame telefone esantys vaizdo įrašai, nuotraukos ir garso įrašai gali būti leidžiami multimedijos sistemoje. Tuo pačiu metu tam tikra informacija perduodama į jūsų išmanųjį telefoną. Priklausomai nuo integracijos lygio, gali būti perduodami buvimo vietos duomenys, dienos (nakties) režimo ir kita bendro pobūdžio informacija apie automobilį. Prašome skaityti automobilio (informacijos ir pramogų sistemos) naudojimo instrukciją.

Susiejus išmanųjį telefoną su automobilio kompiuteriu, gali būti naudojamos įvairios mobiliosios programėlės, pavyzdžiui, navigacijos ar muzikos grotuvo programėlės. Jokie kiti duomenų mainai tarp išmaniojo telefono ir automobilio kompiuterio nėra vykdomi. Dėl tolesnio duomenų tvarkymo sprendžia konkrečios mobiliosios programėlės teikėjas. Galimybė reguliuoti nuostatas priklauso nuo konkrečios mobiliosios programėlės ir jūsų išmaniajame telefone įdiegtos operacinės sistemos.

Interneto paslaugos
Jei jūsų automobilyje veikia nuotolinio tinklo ryšys, duomenimis gali būti keičiamasi tarp jūsų automobilio kompiuterio ir kitų sistemų. Nuotolinio tinklo ryšį užtikrina automobilyje įtaisytas siųstuvo–imtuvo įrenginys arba mobilusis galinio ryšio įrenginys (pvz., išmanusis telefonas). Šis nuotolinio tinklo ryšys leidžia naudotis interneto funkcijomis. Tai apima gamintojo ar kitų teikėjų siūlomas interneto paslaugas ir mobiliąsias programėles.


Gamintojo siūlomos paslaugos
Naudojantis mūsų siūlomomis interneto paslaugomis, konkrečių funkcijų aprašymai ir susijusi informacija apie duomenų apsaugą pateikiami automobilių gamintojo „Mazda“ nurodytose vietose (pvz., naudojimo instrukcijose ir (arba) konkrečios šalies „Mazda“ interneto svetainėje). Asmens duomenys gali būti naudojami interneto paslaugoms teikti. Šiuo tikslu duomenų mainai vykdomi naudojant apsaugotą ryšį, pvz., šiam tikslui sukurtas IT sistemas. Bet koks asmens duomenų rinkimas, tvarkymas ir naudojimas, kuris nėra susijęs su paslaugų teikimu, vykdomas tik jei tai yra leistina teisiniu požiūriu, pvz., įvykus nelaimei ir pasinaudojus pagalbos skambučio funkcija, sudarius atitinkamą sutartį arba gavus jūsų sutikimą.
Jūs galite aktyvuoti paslaugas ir funkcijas ar jų atsisakyti (kartais gali būti taikomas mokestis), o kai kuriais atvejais – įjungti ir išjungti automobilio nuotolinio tinklo ryšį. Tai neapima pagal įstatymus privalomų funkcijų ir paslaugų, pavyzdžiui, pagalbos skambučio funkcijos.

Trečiųjų šalių paslaugos
Jei naudojatės kitų teikėjų (trečiųjų šalių) interneto paslaugomis, už jas atsakingas atitinkamas teikėjas, kuris taip pat yra atsakingas už duomenų apsaugą ir nustato naudojimosi paslaugomis sąlygas. Automobilio gamintojas neturi įtakos tokiems duomenų mainams.
Todėl nusprendus naudotis trečiųjų šalių paslaugomis, raginame susižinoti, kokie duomenys bus renkami ir naudojami, taip pat kokiais tikslais jie bus renkami ir naudojami.

 

Susietųjų automobilių duomenų tvarkymas

Visuose mūsų gaminamuose susietuosiuose automobiliuose įtaisomas telematikos valdymo blokas (TVB), aktyvuojamas tada, kai automobilis pristatomas pirkėjui, arba prieš tai. Šis blokas gamintojui leidžia rinkti, perduoti ir analizuoti telematikos duomenis apie automobilio veikimą, naudojimą ir būklę, stebėti informaciją apie mūsų gaminius ir paslaugas bei užtikrinti jūsų automobilio saugumą ir IT apsaugą.

Jums kreipusis pagalbos dėl automobilio gedimo, automobilių priežiūros tinklo (pvz., autoserviso) darbuotojai, automobilių gamintojo „Mazda“ meistrai ar trečiosios šalys (pvz., avarinės tarnybos) gali nuotoliniu būdu peržiūrėti tyrimui reikalingus duomenis. (BDAR 6 str. 1 d. b) arba f) punktas – sutarties vykdymas arba teisėtas interesas).

TVB galima bet kada išjungti. Tokiu atveju automobilio duomenys nebus renkami. Norėdami išjungti TVB, sistemoje „Mazda Connect“ rinkitės nuostatą „Išjungti režimą“ (Interrupt Mode).

Išsamūs privatumo pranešimai, skirti susietųjų automobilių savininkams, taip pat interneto paslaugų, susijusių su programėle „MyMazda App“, naudotojams, pateikiami interneto svetainėje www.mazda.eu/en/mazda-in-europe.


Mūsų parengta privatumo politika ir informacija apie mūsų tvarkomų duomenų apsaugą (BDAR 13, 14 ir 21 str.) ilgainiui gali keistis. Apie bet kokius pakeitimus įsipareigojame pranešti šioje interneto svetainėje ir (arba) informuoti jus asmeniškai. Archyve galite rasti senesnes dokumentų versijas.

5. Asmens duomenų saugojimas

Jūsų asmens duomenis saugosime taip, kad atitiktų duomenų apsaugos teisės aktus, taikomus atitinkamiems duomenų tvarkymo pagrindams: teisėtam interesui, rinkodaros leidimams ar sutartiniams santykiams. Jūsų asmens duomenis saugosime tik tiek, kiek to reikia tikslams, kuriais tvarkome jūsų asmens duomenis, arba teisės aktų nuostatų laikymuisi.

Norėdami gauti informacijos apie tai, kiek laiko saugome tam tikrus asmens duomenis, kol jie bus pašalinti iš mūsų sistemų ir duomenų bazių, susisiekite su mumis šiuo elektroninio pašto adresu: info@mazda.fi.

 

6. Asmens duomenų gavėjai

Jūsų asmens duomenys bus pasiekiami įmonėms, kurios priklauso įmonei „Inchcape“ PLC.

Mes atskleidžiame asmens duomenis tik tiek, kiek tai yra būtina paslaugoms teikti (pvz., Produktams ir Paslaugoms tiekti (teikti), palaikyti, vystyti ir užtikrinti), paramos paslaugoms rinkodaros ir reklamos srityje teikti bei optimalioms interneto svetainių paslaugoms užtikrinti.
Asmens duomenys yra perduodami mūsų paslaugų teikėjams ir trečiosioms šalims, pavyzdžiui, pardavėjams. Asmens duomenis perduodame šiems duomenų tvarkytojams (negalutinis sąrašas): „Palvelu Plus“, Oy, „Koodiviidakko“, Oy ir „Bisnode Finland“, Oy, Umbraco, Salesforce, Sendgrid, Microsoft.
Mes taip pat galime būti įpareigoti atskleisti arba perduoti Jūsų asmens duomenis vykdydami teisinius arba teisės aktų reikalavimus, ar institucijų pateiktus prašymus.

Be to, mes perduodami asmens duomenis automobilių gamintojams, kuriems atstovauja įmonė „Inchcape“ PLC, pavyzdžiui, įmonėms „Mazda Motor Europe“.

 

Kiti perdavimai

Be to, mes galime dalytis asmens duomenimis vykdydami įmonių sujungimą, parduodami savo turtą, viso arba dalies mūsų verslo finansavimo ar įsigijimo atveju ir panašiais atvejais.

Asmens duomenys taip pat atskleidžiami trečiosioms šalims, jei to reikalauja galiojantys įstatymai arba teisės aktai, arba taip nurodo kompetentinga institucija, ir siekiant ištirti nustatytus reikalavimus galimai pažeidžiančio Produktų ir Paslaugų naudojimo atvejus bei užtikrinti Produktų ir Paslaugų saugumą.

Perdavimas už ES (EEE) ribų

Kai asmens duomenys yra perduodami už Europos Sąjungos arba Europos ekonominės erdvės ribų, mes užtikriname pakankamą duomenų privatumo lygį, laikydamiesi privalomų privatumo teisės aktų, pavyzdžiui, Europos Komisijos pavyzdinių sutarčių sąlygų ir (arba) Privatumo skydo (angl. Privacy Shield) reikalavimų.

Asmens duomenis už ES (EEE) ribų gali tvarkyti šie gavėjai: įmonės „Mazda Motor Europe“.

 

7. Asmens duomenų apsauga

Mes įsipareigojame laikytis taikomų duomenų apsaugos teisės aktų nuostatų dėl duomenų saugumo ir imtis visų pagrįstai būtinų priemonių, kad užtikrintumėme saugų Jūsų asmens duomenų naudojimą, atitinkantį šio pranešimo apie privatumą sąlygas.

Asmens duomenys yra saugomi naudojant tinkamas technines ir organizacines priemones. Duomenis saugome rakinamose patalpose, kurių atžvilgiu nustatomos ribotos fizinės prieigos teisės, ir saugioje IT aplinkoje. IT aplinka yra apsaugota ugniasienėmis ir kitomis pakankamomis apsaugos priemonėmis. Be to, užtikriname pažangiąją stebėseną. Reikalaujame, kad visi mūsų paslaugų teikėjai užtikrintų tinkamas Jūsų asmens duomenų apsaugos priemones.

Mūsų darbuotojai ir paslaugų teikėjai, tvarkantys asmens duomenis, yra įpareigoti užtikrinti asmens duomenų konfidencialumą. Prieiga prie asmens duomenų suteikiama tik tiems darbuotojams, kuriems šią informaciją būtina žinoti norint vykdyti darbo pareigas. Darbuotojai ir duomenų tvarkytojai turi asmeninius kodus ir slaptažodžius.

 

8. Duomenų subjektų teisės

Jums yra suteiktos galiojančiuose duomenų apsaugos teisės aktuose numatytos teisės.

Teisė susipažinti ir tikrinti duomenis
Jūs turite teisę prašyti mūsų patvirtinti, ar tvarkome Jūsų asmens duomenis.
Jūs turite teisę tikrinti ir susipažinti su savo asmens duomenimis bei reikalauti, kad pateiktumėme Jūsų duomenis raštu arba elektroniniu būdu.

Teisė ištaisyti ir ištrinti duomenis
Jūs turite teisę reikalauti, kad bet kokie neteisingi arba neišsamūs Jūsų asmens duomenys būtų ištaisyti. Jūs taip pat turite teisę reikalauti, kad mes pašalintumėme Jūsų duomenis.

Be to, pastebėję neteisingus, nereikalingus, neišsamius arba pasenusius duomenis, mes savo iniciatyva juos pašaliname, ištaisome arba papildome.

Teisė į duomenų perkeliamumą ir nesutikti su duomenų tvarkymu bei riboti duomenų tvarkymą
Jūs turite teisę prašyti, kad Jūsų duomenys būtų perduoti kitam duomenų valdytojui, kaip numatyta BDAR.

Jums suteikiama teisė prašyti, kad mes apribotumėme Jūsų asmens duomenų tvarkymą, laikantis duomenų apsaugos teisės aktų sąlygų. Mes taip pat apribojame asmens duomenų tvarkymą, jei negalime ištaisyti arba pašalinti neteisingų duomenų, ar kilus bet kokiems neaiškumams dėl prašymo ištrinti Jūsų duomenis.

Jūs turite teisę nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tam tikrais tikslais. Jūs turite teisę nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi arba perduodami tiesioginės rinkodaros tikslais.

Teisė atšaukti sutikimą
Jei Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu, Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą. Toks sutikimo atšaukimas neturi įtakos iki atšaukimo vykdyto duomenų tvarkymo teisėtumui. Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą susisiekę su mumis šio pranešimo apie privatumą 2 skyriuje nurodytais kontaktiniais duomenimis.

Be to, Jūs galite nesutikti su bet kokiais tiesioginės rinkodaros veiksmais ir atšaukti savo sutikimą dėl elektroninėmis priemonėmis vykdomos tiesioginės rinkodaros, laikydamiesi rinkodaros priemonėse pateiktų nurodymų (pvz., naudodamiesi registracijos atšaukimo funkcija rinkodaros el. laiške arba SMS).

Naudojimasis suteiktomis teisėmis
Savo užklausas galite siųsti naudodami pateiktą elektroninę užklausos formą.

Taip pat užklausos gali būti siunčiamos el. paštu arba įprastiniu paštu naudojant 2 skyriuje nurodytus kontaktinius duomenis. Norėdami pateikti užklausą, turėsite patvirtinti savo asmens tapatybę, kad Jūsų asmens duomenys nebūtų atskleisti pašaliniams asmenims. Norėdami patvirtinti Jūsų asmens tapatybę, galime prašyti papildomos informacijos.

Gavę visą su Jūsų prašymu susijusią informaciją (įskaitant Jūsų asmens tapatybės patvirtinimą), pradėsime jį vykdyti. Stengsimės išnagrinėti Jūsų prašymą per 1 (vieną) mėnesį.

Mes galime atmesti nepagrįstai pasikartojančius, perteklinius arba akivaizdžiai nepagrįstus prašymus.

 

9. Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai

Jei manote, kad Jūsų asmens duomenis tvarkome nesilaikydami BDAR reikalavimų, turite teisę pateikti skundą vietos duomenų apsaugos priežiūros institucijai. Daugiau informacijos ir priežiūros institucijos kontaktinius duomenis rasite čia.

 

10. Šio pranešimo apie privatumą pakeitimai

Prireikus, šis pranešimas apie privatumą gali būti keičiamas. Apie visus jo pakeitimus bus pranešama mūsų interneto svetainėje, kurioje šis pranešimas apie privatumą yra skelbiamas. Prireikus pakeisti duomenų tvarkymo tikslus, kreipsimės į Jus dėl atskiro sutikimo.

Šis pranešimas apie privatumą buvo paskelbtas 2022.02.07.

 

SLAPUKŲ POLITIKA


INCHCAPE MOTORS FINLAND, OY


Naudodami slapukus ir kitas panašias technologijas, savo interneto svetainėje renkame duomenis apie naudotojų prietaisus.
Slapukai paprastai yra mažos apimties tekstiniai failai, kuriuos interneto naršyklė išsaugo Jūsų prietaise, siekiant Jus identifikuoti. Naudodami slapukus galime identifikuoti Jūsų naršyklę ir pasinaudoti šia informacija, pavyzdžiui, apskaičiuodami unikalių mūsų interneto svetainės lankytojų skaičių bei mūsų interneto svetainės naudojimo analizei, pavyzdžiui, statistinei stebėsenai. Naudodami slapukus siekiame gerinti savo paslaugas ir dar geriau aptarnauti savo klientus.

Naudodami slapukus, galime rinkti toliau nurodytą informaciją:

 • naudotojo IP adresą;
 • laiką;
 • atidarytus puslapius ir juose praleistą laiką;
 • naršyklės tipą, operacinę sistemą;
 • interneto svetainių, iš kurių prisijungė lankytojai, adresus, bei interneto svetainių, prie kurių lankytojai prisijungia iš mūsų svetainės, adresus;
 • serverį ir domeną, iš kurio naudotojas prisijungė prie interneto svetainės.

Interneto svetainėje taip pat gali būti naudojami trečiųjų šalių slapukai, pavyzdžiui, matavimo ir sekimo slapukai. Jums lankantis mūsų interneto svetainėje, trečiosios šalys Jūsų prietaise gali išsaugoti slapukus.

Trečiųjų šalių svetainėse naudojami slapukai
Greta slapukų, naudojamų mūsų interneto svetainėje, slapukai taip pat pasitelkiami mūsų tikslinės reklamos tikslais trečiųjų šalių svetainėse. Mes bendradarbiaujame su interneto rinkodaros įmonėmis. Naudojant šių slapukų ir kitų technologijų surinktą informaciją, mūsų reklamos gali būti nukreipiamos naudotojams, kuriuos gali dominti mūsų reklamos, remiantis ankstesne naudotojo elgsena bei kitais veiksniais. Taigi už mūsų interneto svetainės ribų surinkta informacija yra naudojama tikslinei reklamai.

Mes ir su mumis susijusios įmonės taip pat galime rinkti informaciją apie mūsų reklamų veiksmingumą. Šiam tikslui galime rinkti toliau nurodytus duomenis:

 • Informaciją apie tai, kiek kartų reklama buvo parodyta naršyklėje;
 • Informaciją apie tai, ar reklama buvo atidaryta; ir
 • Informaciją apie tai, ar pamatęs reklamą, naudotojas įsigijo produktų (paslaugų) interneto parduotuvėje

Slapukų ir tikslinės reklamos draudimas

Jūs galite kontroliuoti slapukų ir tikslinės reklamos, su kuria sutikote, apimtį.
Jūs galite blokuoti slapukus pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus. Prašome atkreipti dėmesį, kad išjungus slapukus, kai kurios mūsų interneto svetainės funkcijos gali neveikti.

Jei nenorite, kad savo reklamą pritaikytumėme Jūsų poreikiams, galite atsisakyti tikslinės reklamos naudodami toliau pateikiamą nuorodą. Atsisakius tikslinės reklamos, Jums bus rodoma tiek pat reklaminių pranešimų, tačiau jie nebus atrenkami pagal Jūsų poreikius.

„Google Analytics“ draudimas

Jūs galite valdyti analizės tikslams išsaugotus slapukus. „Google Analytics“ naudojimą galite užblokuoti, parsisiųsdami interneto naršyklės įskiepį, skirtą atsisakyti „Google Analytics“, kurį rasite čia: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.