Laisvųjų rankų įrangos montavimas

Norėdami savo automobilyje sumontuoti laisvųjų rankų įrangą, laikykitės toliau pateikiamų instrukcijų.

  1. Priekiniame automobilio skydelyje spaudinėkite mygtuką Audio control, kol ekrane pamatysite BT-setup pasirinktį.

  2. Sukdami garso sąrankos mygtuką dešinėn parinkite Pair Device nuostatą. Spusteldami mygtuką Audio Control, patvirtinkite pasirinktį.

  3. PIN laukelyje priekinio skydelio skaičių klavišais surinkite savo sugalvotą keturių skaitmenų PIN kodą.

  4. Patikrinkite, ar įjungėte savo telefono „Bluetooth“ funkciją. „Nokia“ telefonų atveju ši jungtis sudaroma naudojantis funkcija „Nauja prietaisų pora“. Išsamesnės informacijos apie savo telefono „Bluetooth“ funkciją ieškokite telefono instrukcijoje.

  5. Telefono programa paprašys įvesti keturių skaitmenų kodą. Tai tas pats kodas, kurį įvedėte automobilio PIN kodo laukelyje.

  6. Jei prietaisus suporavote sėkmingai, tai pamatysite automobilio ir telefono ekranuose.